Hoppa yfir valmynd
Ministry of Justice

Den islandske færdselslov nr. 50/1987 med senere ændringer, § 101

Oversættelse fra islandsk til dansk

 

Den islandske færdselslov nr. 50/1987 med senere ændringer, § 101


§ 101.
Inddragelse af førerret.

Retten til at føre motordrevet køretøj hvortil kørekort er påkrævet, skal fratages den person som har gjort sig skyldig i meget grov kørsel af et sådant køretøj eller hvis det skønnes betænkeligt, på grund af overtrædelsens art eller anden opførsel som føreren af motordrevet køretøj har udvist, at han fører motordrevet køretøj.

Har en person over en periode på 3 år gjort sig skyldig i 3 eller flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af den, og er kommet op på et bestemt antal point i medfør af point-system for trafikovertrædelser, skal han da i tillæg til den straf som den sidste overtrædelse medførte, fratages førerretten i tre måneder. Justitsministeriet kan, efter indhentet indstilling fra rigsadvokaten, udstede bekendtgørelse om point-system for trafikovertrædelser, herunden hvilken vægt – beregnet i point – de enkelte overtrædelser skal medføre når der tages bestemmelse om at anvende fratagelsesretten af førerret for opsamlede point.

Fratagelse af førerret skal ske på bestemt tid, dog aldrig for et kortere tidsrum end 1 måned, eller på livstid, hvis der er tale om meget grov skyld eller hvis overtrædelsen er gentaget for anden gang.

Fratagelse af førerret medfører at førerret i henhold til kørekort samt retten til at erhverve kørekort er inddraget.

Tags

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more