Hoppa yfir valmynd
Ministry of Justice

Ændringer af den islandske lov om statsborgerret

Ændringer af den islandske lov om statsborgerret


Ministeriet ønsker at oplyse at Altinget har vedtaget en ændring af lov nr. 100/1952 om islandsk statsborgerret, der åbner mulighed for islandske statsborgere at beholde deres islandske statsborgerret selv om de søger om statsborgerret i en anden stat.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2003.


De vigtigste ændringer er følgende:

A. En islandsk statsborger beholder sin islandske statsborgerret når han erhverver statsborgerret i en anden stat, såfremt denne stat godkender dobbelt statsborgerret. Det samme gælder for ugifte børn under 18 år, som forsørges af vedkommende. Betingelsen i § 8 i loven om islandsk statsborgerret må være opfyldt om bopæl eller ophold her i landet inden 22 års alderen ( se punkt D).

B. For at kunne erhverve statsborgerret i en stat som ikke godkender dobbelt statsborgerret må den islandske statsborger ansøge om fritagelse fra den islandske statsborgerret inden han kan få den nye statsborgerret bekræftet. Med ansøgningen må vedlægges bekræftelse af at den nye statsborgerret træder i kraft når fritagelsen er opnået her i landet.

C. En islandsk statsborger som har erhvervet statsborgerret i en anden stat og taber derved den islandske statsborgerret, uden at denne stat har krævet det, kan ansøge om at generhverve den islandske statsborgerret med ansøgning til justits- og kirkeministeriet. Ansøgeren må have været bosat her i landet og opfyldt betingelserne om ophold ifølge bestemmelserne i lovens § 8. Der kan ikke meddeles generhvervelse af statsborgerretten med mindre der foreligger bekræftelse af at ansøgeren kan gøre det uden at tabe den nuværende statsborerret.

Ansøgningsfrist er til den 1. juli 2007.

D. Bestemmelsen i lovens § 8 om at en islandsk statsborger som er født i udlandet og aldrig har haft fast bopæl her i landet eller opholdt sig her i et øjemed der tilkendegiver hans ønske om at være islandsk statsborger, taber statsborgerretten når han fylder 22 år. Han taber dog ikke den islandske statsborgerret hvis han ikke har anden statsborgerret og ville derved bliver statsløs.


Ansøgningsblanketter for ansøgninger jf B og C er tilgængelige på ministeriets hjemmeside.

Tags

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more