Hoppa yfir valmynd

Reseinformation

Vanliga frågor

Måste jag ha ett pass för att kunna åka till Island?

Enligt Nordic Passport Control Agreement har medborgare i de nordiska länderna – Island, Danmark, Norge, Sverige och Finland – rätt att resa mellan de nordiska länderna utan att uppvisa pass eller nationellt ID-kort. Nordiska medborgare måste dock vid behov man kunna legitimera sig och styrka sin nationalitet, till exempel med körkort och personbevis.

Information ifrån isländska migrationsverket angående resedokument hittar ni här.  

Kontrollera med din transportör om de har särskilda krav på resedokument.

Måste jag alltid ha ett pass vid incheckning i flyg?

Kontrollera med din transportör om de har särskilda krav på resedokument.

Hur länge ska mitt pass eller nationella identitetskort vara giltigt?

När du som är svensk medborgare reser till ett annat Schengenland behöver ditt pass eller ditt nationella id-kort inte ha längre giltighetstid än till datumet för hemresan.

Källa: EU-upplysningen.se

Finns det passkontroll mellan Island och andra Schengenländer?

Schengensamarbetet innebär att det inte finns några passkontroller mellan de länder som ingår i samarbetet. Länderna har dock rätt att införa tillfälliga gränskontroller och på senare tid har många länder gjort det. Länderna kan också kontrollera personers identitet inne i landet. Ha därför alltid med dig ett giltigt pass, uppehållstillstånd eller eventuella visumhandlingar.

Källa: EU-upplysningen.se

Jag är medborgare i ett land som inte är i Schengen men bor i Sverige. Får jag åka till Island?

Har du uppehållstillstånd i något Schengenland kan du resa inom Schengen i tre månader (EU-upplysningen.se).

Du måste dock alltid ha med dig ditt pass från landet där du har medborgarskap samt ditt uppehållstillståndskort från Sverige.

Får jag ta med snus till Island?

Nej. Mer information om vad du inte får ta med dig till Island hittar du här (www.skatturinn.is).

Får jag ta med receptbelagda läkemedel till Island?

Ja, du får ta med recept belagda läkemedel för medicinskt bruk men du måste kunna bevisa att de är till dig. Det räcker med att ha de i orginalförpackning med apoteksetikett som har information om ditt namn och dosering. Ett intyg från läkare går också bra. Du får ta rimlig mängd i förhållande med det som du behöver under resan enligt doseringsinformationen, dock aldrig mer än den mängd du skulle behöva på 100 dagar. Mer information här (skatturinn.is).

Får jag ta med mat till Island?

Det beror på vilken typ av mat, mängd och värde. Mer information hittar du här (skatturinn.is) och här (www.mast.is).

Får jag ta med ridkläder och ryttarutrustning till Island?

Använd ryttarutrustning samt handskar får ej tas med och ridkläder måste desinficeras. Regler och instruktioner runt ridkläder och ryttarutrustning hittar du här (www.mast.is).

Får jag ta med fiskeredskap till Island?

Använd fiskeredskap måste desinfeceras av en veterinär. Regler och instruktioner runt fiskeredskap hittar du här (www.mast.is).

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics