Hoppa yfir valmynd

At flytte til Island

Danske statsborgere skal ved ophold i Island i mere end 6 måneder registreres hos folkeregistret (Þjóðskrá). Hvis man opholder sig under 6 måneder, men i perioden påtager sig lønnet arbejde, er det tilrådeligt at tilmelde sig til folkeregistret i Island og få islandsk cpr-nummer. Anmeldelse skal under alle omstændigheder ske til skattevæsenet.

Flytning til Island skal senest inden en uge efter tilflytningen anmeldes til folkeregistret. Ved tilmeldelse til folkeregistret tildeles man et cpr-nummer.

Ved tilflytning til Island kan personlige ejendele indføres toldfrit. Ved personlige ejendele forstås genstande beregnet til personligt brug og almindeligt boliginventar såsom møbler, hvidevarer, cykler, værktøj og instrumenter, bøger mm.

Oplysninger om indførsel af et motorkøretøj som flyttegods fås hos toldvæsenet. Husk, registreringsafgift af biler indregistreret i Danmark tilbagebetales af Skat i Danmark ifølge deres regler.

Hunde, katte og andre kæledyr må ikke indføres uden særlig tilladelse. Oplysninger findes her.

Som statsborger i et nordisk land har man automatisk arbejdstilladelse, dvs. ret til at søge arbejde i et andet nordisk land.

Nærmere oplysninger er tilgængelige hos følgende:

Contact us

Tip / Query
Spam
Please answer in numerics